Business for Breakfast® je účinný a overený marketingový nástroj, ktorý privádza do hotelov lokálnych podnikateľov.  Stretávajú sa tu pravidelne každých 14 dní na podnikateľských raňajkách v podnikateľskom klube, kde vznikajú nové obchodné aj priateľské vzťahy. Tieto sa časom obrátia na nové obchodné príležitosti na základe kvalitných odporúčaní a referencií.

Od r. 2013 sme v rôznych hoteloch na Slovensku:

 • uskutočnili viac ako 900 klubových stretnutí Business for Breakfast®
 • stretli sa tu viac ako 9000 podnikateľov – členov klubov a ich hostí
 • zdokumentovali sme uskutočnený obchod v hodnote viac ako 8,500.000,- Eur

Vytvorte si klub aj vo Vašom hoteli!

 • Aj vo Vašom hoteli môže sídliť klub Business for Breakfast®
 • Aj Váš hotel sa môže zúčastňovať na pravidelných stretnutiach podnikateľov
 • Aj Váš hotel môže získať nové obchodné príležitosti prostredníctvom odporúčaní
 • A čo je na tom najlepšie? Že Váš hotel to nič nestojí.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je to networking?

 • Najjednoduchšia definícia je – prepájanie ľudí, vytváranie siete kontaktov. To môžu byť aj mamičky na pieskovisku, ktoré spolu zdieľajú skúsenosti s detičkami. My sa venujeme biznis networkingu. Ide tu o vytváranie prostredia a nástrojov na prepájanie podnikateľov za účelom získavania príležitostí pre spoluprácu a rozvoj svojho podnikania. To je to, čo robíme na BforB raňajkách a rôznych eventoch.

Prečo sa stretávať pravidelne?

 • Keď sa podnikatelia stretávajú pravidelne, navzájom sa spoznávajú a následne vzniká medzi nimi dôvera. Práve odporučenie na základe dôvery má najvyššiu hodnotu. V súčasnosti je síce množstvo informácií ľahko dostupných, no vybrať si nového dodávateľa, či spoľahlivého obchodného partnera je ťažké. Nie vždy rozhoduje cena, či pekná webová stránka. Práve osobná skúsenosť dôveryhodnej osoby je tým najlepším argumentom pre rozhodovanie.

Môžem nezáväzne vyskúšať raňajky BforB?

 • Áno. Ako hosť môžete prísť na raňajky, ak nie ste v konkurencii s členom. Zaplatíte si iba raňajky a nezáväzne sa zúčastníte mítingu. Tiež máte možnosť predstaviť sa v 60-tich sekundách, ako aj ostaní účastníci. Druhú návštevu môžete absolvovať v rovnakom klube, alebo si vyberiete iný. Potom sa môžete rozhodnúť, či sa zapojíte do spolupráce s podnikateľmi v klube a požiadate o prijatie za člena klubu. Neváhajte dlho, môže Vás niekto predbehnúť 🙂

Prečo je iba ročné členstvo?

 • Budovanie dôvery si žiada svoj čas. Z praxe vieme, že väčšina obchodov uskutočnených cez odporúčania v BforB prichádza v druhej polovici ročného členstva. Sú samozejme prípady, keď členovia urobia zaujímavý obchod hneď na začiatku, čo je príjemné. No je to skôr zhoda okolností. Aplikovanie princípov networkingu si vyžaduje určitý čas a systematickú prácu s kontaktami. Ak sme trpezliví a dodržiavame pravidlá, nové obchodné príležitosti prichádzajú.

To sa stále stretávajú tí istí členovia?

 • Členstvo trvá 12 mesiacov od vstupu do klubu. V klube pribúdajú noví členovia počas celého roku v rôznom čase. Asi 60-70% členstvo obnoví. Členovia si tiež pozývajú rôznych hostí. Situácia v klube a zameranie členov sa teda môže v čase meniť. Pre členov organizujeme okrem raňajok aj rôzne networkingové podujatia, kde je opäť šanca spoznať nových podnikateľov.

Čo je exkluzivita odboru?

 • V jednom klube môže byť každý odbor podnikania zastúpený iba jedným členom (napríklad iba jeden právnik). Dôvodom je vytvorenie bezpečného prostredia – bez konkurencie – členovia majú možnosť priviesť si ako hosťa svojho klienta bez strachu, že ho “preberie” kolega z klubu. Tiež vzniká zaujímavé portfólio podnikateľov z rôznych oblastí a s odlišnými kontaktami. Pokiaľ v klube odbor zastúpený nie je, hostia z tohto odboru môžu prísť aj viacerí naraz, kým sa niekto nestane členom a pozícia sa neobsadí.

Čo získam členstvom v klube BforB?

 • Členstvom v klube BforB získavate exkluzivitu odboru, možnosť zúčastniť sa klubových raňajok počas 12 mesiacov (spravidla 24 krát), unikátny a komplexný marketingový nástroj pre prácu s kontaktami. Súčasťou je školenie zamerané na čo najefektívnejšie využitie členstva v BforB. A tiež príležitosť zúčastňovať sa celoslovenských networkingových akcií. Nástroje BforB poskytujú výnimočné možnosti, ako rozvíjať svoj biznis a pracovať na sebe.

Viac informácií o klubových podnikateľských raňajkách nájdete na:
www.podnikatelske-ranajky.sk

FB a YouTube: Business for Breakfast Slovakia